ActivForce2 - Digitaalinen dynamo- ja inklinometri

372,00 

10 varastossa

ActivForce 2 on digitaalinen dynamo- ja inklinometri -järjestelmä, jolla kuntoutujan voimaa ja lihassymmetriaa voi mitata objektiivisesti. Dynamometri mittaa voimaa ja inklinometri kaltevuutta.

  • Mittaa tarkasti voimaa ja liikeratoja
  • Seuraa lihasvoimaa ja  -kestävyyttä
  • Mittaa aktiivisia ja passiivisia liikeratoja
Dynamometri on laite, jolla mitataan tehoa, vääntömomenttia ym. mittayksiköitä. Dynamometrillä voidaan mitata tehoa sekä muita mittayksiköitä esimerkiksi inertiaa hyväksikäyttäen. Laitteesta riippuen saadaan tiedonkeruusta erilaisia tietoja esille tarkasteluja tai muokkauksia varten. Dynamometrin tiedot perustuvat anturiarvoille sekä matemaattisille laskutoimituksille.
Inklinometri on mittauslaite, joka mittaa asentoa suhteessa maan vetovoimaan. Inklinometrillä voidaan määrittää mm. liikeratojen suuruutta asteina.