Sopimusehdot

Vuokratuotteiden omistaja on Palautuminen.com / GRHealth Oy (Y-tunnus: 2471920-4).

1. Yleistä

Tämä vuokrasopimus määrittelee GRHealth Oy:n ja asiakkaan välistä tuotevuokraa koskevat ehdot. Sopimus kattaa tuotteiden käytön tuotteen toimituksesta tuotteen palautukseen. Tuotteita ei saa vuokrata eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

2. Tuotteiden käsittely

Asiakas on velvollinen noudattamaan GRHealth Oy:n suullisesti ja kirjallisesti antamia tuotteiden käyttöohjeita. Asiakkaalla on oikeus testata tuotteiden toimivuus ennen vuokraamista. Asiakas sitoutuu maksamaan omavastuun 250 euroa, mikäli tuote vaurioituu huolimattoman käytön seurauksena.

3. Tuotteiden toimitus ja palautus

GRHealth Oy luovuttaa tuotteet ja antaa käyttöopastuksen. Asiakas on velvollinen palauttamaan tuotteen tämän vuokrasopimuksen päättyessä. Asiakas palauttaa tuotteen Postilla käyttäen palautuskoodia 641167. Postimaksu on maksettu GRHealth Oy:n toimesta. Mikäli asiakas haluaa muuttaa tuotteen vuokra-aikaa, on siitä ilmoitettava GRHealth Oy:lle viimeistään alkuperäisen vuokra-ajan päättymispäivän aikana.

4. Vuokrausaika ja hinnasto

A) Game Ready -laitteen ja yhden ortopedisen sidoksen aloitusviikon vuokra on 199 €, jota seuraavat viikot ovat 100 € / viikko. Lisäsidosten vuokra on 50 € / viikko / sidos.

B) Nubis -hierontapöydän viikonlopun (72h) kestoinen vuokra on 90 €, yhden viikon vuokra on 140 €, jota seuraavat viikot ovat 100€ / viikko.

C) Mego Afekin valmistamien kompressiojärjestelmien (RecoveryPump, RecoveryAir, REVIVE) viikonlopun (72h) kestoinen vuokra on 90 €, yhden viikon vuokra on 140 €, jota seuraavat viikot ovat 100 € / viikko.

Vuokrahintoihin sisältyy alv 24%.

5. Laskutus

GRHealth Oy lähettää laskun asiakkaalle sähköpostitse toteutuneen vuokra-ajan mukaisesti.

Asiakas sitoutuu maksamaan laitevuokrasta aiheutuvan laskun ellei vakuutusyhtiö tai jokin muu taho korvaa hoitoa.