TOIMINTA

Tavoitteemme on kertoa urheilijoille ja liikunnan harrastajille vaiheittaisen kompression hyödyistä tehokkaana, päivittäisenä lihasten palautumista nopeuttavana hoitona ja tarjota tähän teknologiaan perustuvat luotettavat sekä käyttäjäystävälliset ratkaisut jokaisen liikkujan saataville.

RecoveryPumpin kompressiojärjestelmä on suunniteltu kilpaurheilun äärimmäisen vaativiin tarpeisiin, ja se on päivittäisessä käytössä urheilijoilla ja fysioterapeuteilla maailmanlaajuisesti.

Tahdomme haastaa sinutkin suhtautumaan palautumiseen samalla vakavuudella kuin treeniin ja ruokavalioon. Ota RecoveryPump päivittäiseen käyttöön ja anna itsellesi mahdollisuus vahvempiin treenipäiviin, pienempään loukkantumisriskiin ja nopeampaan palautumiseen huippusuorituksista – jotta voit tehokkaamin tavoitella omaa parasta suoritustasi päivästä toiseen.

Miksi juuri RecoveryPump?

Vaiheittainen kompressio

Tehokkaampaa palautumista tavoiteltaessa on tärkeää, että kompressio kohdennetaan hoitoalueelle vaiheittain ja nopeissa sykleissä.

RecoveryPumpin kompressiojärjestelmä toimii vaiheittain. Yhden kennon täytyttyä asussa paine pysyy yllä ja seuraava kenno täyttyy. Asun kaikkien kennojen täytyttyä kompressio vapautuu koko asusta kerralla. Tämä on ainoa kompressiohoidon muoto, jonka hyödystä lihasten palautumisessa on tieteellisillä tutkimuksilla saavutettua näyttöä.

RecoveryPumpin järjestelmässä asujen täyttösykli on erittäin nopea, jopa 30 sekuntia tyhjästä täyteen kompressioon. Järjestelmällä maksimoidaan sekä kompression pito että syklien määrä yhdellä hoitokerralla ja saavutetaan paras lopputulos lihasten palautumisessa, kun ”pumppaava” kompressio toistuvasti laittaa hapettoman veren ja kuona-aineet liikkeelle.

PAINE

More pain, more gain? Se EI ole oikea periaate tässä!

Parhaiten toimivissa kompressiojärjestelmissä kompression maksimitaso on 100 mmHg. Tällä varmistetaan, ettei hoidon aikana estetä verenkiertoa hoitoalueella liiallisesti ja siten hapen ja ravinteiden pääsyä lihaksiin.

Ylivoimainen kompressio – nopeampi, tehokkaampi lopputulos

Kompression jaksotuksella on merkittävä vaikutus siihen, kuinka tehokkaasti paineilmalla toimiva kompressiojärjestelmä toimii kuona-aineiden poistamiseen nopeasti ja tehokkaasti.

Jotkin palautumiseen käytettävistä kompressiolaitteista täyttävät ja tyhjentävät asut kenno kennolta, kun taas toiset täyttävät koko asun ennen paineen vapauttamista. Tämä toiminnallinen ero voi vaikuttaa suurestikin siihen, kuinka lihasten palautuminen tehostuu.

RecoveryPumpin vaiheittainen kompressio on tehokas hoitomuoto palautumiseen. Se tuottaa 1-2 tunnin kestoisella hoidolla tulokset, joita vastaava tulos lihaksissa saavutetaan 12-48 tunnin levolla.

Tässä vaiheittaisessa kompressiossa järjestelmä tuottaa kompression toistuvina sykleinä, joissa asu täyttyy kokonaan kenno kennolta 30-40 sekunnissa ”lypsäen” lihakset koko raajan pituudelta. Tällä tavoin saadaan hapeton veri ja kuona-aineet hoitoalueelta liikkeelle mahdollisimman tehokkaasti.


Vaihtoehtoiset, ”aaltomaisella” tai ”pulssimaisella” eli peristalttisella kompressiolla toimivat järjestelmät tuottavat kompression kerrallaan lyhyinä jaksoina yhteen osaan raajasta eikä kompressiolla saavuteta riittävää tehostusta nesteiden kiertoon, jotta palautumista voitaisiin lyhyellä käytöllä nopeuttaa. Peristalttiseen kompressioon perustuvat järjestelmät vaativat huomattavasti pidemmän, useamman tunnin mittaisen hoitojakson saavuttaakseen saman lopputuloksen, joka RecoveryPumpin vaiheittaisella kompressiolla saavutetaan 1 tunnissa.