P A L A U T U M I N E N

ALIPALAUTUMINEN

Yhä useampi harjoittelee kuten ammattilainen, muttei palaudu samantasoisesti. Vanhentuneen termin ’ylikunto’  sijaan käytämmekin nykyään termiä alipalautuminen’, sillä siitä tosiaan oireilussa on kyse. Tunnettuja alipalautumisen oireita ovat mm. univaikeudet, kohonnut leposyke, sairastelu sekä  suorituskyvyn ja keskittymiskyvyn heikkeneminen. Hyvinvointi koostuu pääpiirteittäin neljästä osa-alueesta; harjoittelu, ravinto, uni ja palautuminen. Mikäli nämä osa-alueet eivät ole tasapainossa tai yksi osa-alue on puutteellinen, keho ylikuormittuu.

Arjen kiire aikaansaa tunteen, että kaikesta on suoriuduttava täysillä. Päivämme täyttyvät työnteon jälkeisistä sekä sitä edeltävistä askareista ja jossain välissä täytyisi myös päästä hengähtämään. RecoveryPumpilla tehokkaan palautumisen voi yhdistää esimerkiksi TV-hetken, ruokatauon, päätetyöskentelyn tai kirjan lukemisen yhteyteen.

AINEENVAIHDUNTA

Hidastunut aineenvaihdunta voi näkyä kehossa väsymyksenä, immuniteetin heikkenemisenä, energiattomuutena, makeanhimona ja ylimääräisenä naposteluna. Aineenvaihdunnan vilkastamiseksi on tärkeä liikkua säännöllisesti, nukkua riittävästi sekä syödä monipuolisesti ja terveellisesti.

TheraGun energisoi kehoa stimuloimalla verenkiertoa, jolloin ravinteiden kulku kehossa vilkastuu. RecoveryPump auttaa palautumisessa, jonka rooli kasvaa harjoittelumäärän kasvaessa. Lymfaattinen kompressio stimuloi imunestekiertoa ja vilkastuttaa kuona-aineiden poistumista kehosta. Toimiva imunestekierto myös ylläpitää kehon normaalille toiminnalle tärkeää nestetasapainoa.

UNEN MERKITYS

Uni palauttaa elimistön päivän aikaansaamasta rasituksesta sekä tasapainottaa hermoston toimintaa. Unella on merkittävä vaikutus sairauksien ja tulehdusten torjuntamekanismien aktivoimiseen vastustuskyvyn ylläpidon kautta. Se vaikuttaa myös muihin elimistön säätelyjärjestelmiin, kuten hormoneihin.

Aivot ja mieli tarvitsevat unta poistamaan väsymyksen, ylläpitämään hyvää mielialaa sekä palauttamaan normaalin vireyden ja havaintokyvyn. Unen aikana aivot ovat vapaat välittömistä virikkeistä ja ärsykkeistä, mikä antaa mielelle vapauden käsitellä uusia oppeja ja tietoa.

Paremman unen saavuttamiseksi suositellaan mm. rentoumisharjoituksia, kevyttä liikuntaa, hierontaa ja venyttelyä lihasjännitysten helpottamiseksi. Levottomista jaloista kärsivillä pelkästään uneen pääseminen voi olla hankalaa. RecoveryPump ja TheraGun lievittävät lihasjäykkyyttä ja -kipua, mitkä voivat olla hyvän unen esteenä. RecoveryPump myös auttaa vähentämään kehon rasituksen oireita, jolloin uni on levollisempaa. Laitteesta on todettu myös apu levottomiin jalkoihin.