HARJOITTELU

HANDY GYM

Handy Gym on painovoimasta riippumaton vastavoimaan perustuva voimaharjoittelulaite. Eksentrinen vastusharjoittelu vahvistaa tukilihaksia, ennaltaehkäisee vammoja ja nopeuttaa palautumista.

LUE LISÄÄ

ACTIV5

Activ5 on taskukokoinen digitaalinen dynamometri ja harjoitteluväline, joka koostuu Activ5 -sovelluksesta ja Activ5 -laitteesta. Dynamometrillä voit mitata voimaa, kuntoilla ohjatusti sekä seurata kehitystä.

LUE LISÄÄ

FIELDPOWER

FieldPower on vallankumouksellinen harjoittelulaite, jolla voidaan harjoittaa mitä tahansa kehonosaa tasaisella vastuksella 360° kulmasta.

LUE LISÄÄ

MONIPUOLISUUS

Monipuolisen taitoharjoittelun avulla syntyy laaja liikemallivarasto, minkä avulla uusien ja yhä haastavampien liikemallien oppiminen on mahdollista. Monipuolisen taitotason eli laajan liikemallivaraston omaava urheilija kykenee hiomaan omassa päälajissaan vaadittavia lajitaitoja helposti ja tehokkaasti.

Monipuolinen harjoittelu takaa, että kehon kaikki urheilun kannalta oleelliset elinjärjestelmät kuormittuvat riittävästi ja monipuolisesti. Näin keho rakentuu vahvaksi. Monipuolisesti harjoitettu keho kestää, rakentuu ja palautuu hyvin.

Monipuolisuus pitää terveenä, kun taas yksipuolinen harjoittelu johtaa helposti esim. rasitusvammoihin. Monipuolisuus varmistaa kehon tukirakenteiden (luut, jänteet, nivelsiteet) tasapainoisen vahvistumisen. Yksipuolisella harjoittelulla kehon jostakin osasta saattaa tulla muita osia selvästi vahvempi, minkä seurauksena lihastasapaino vinoutuu ja heikommaksi jääneet kehonosat vammautuvat herkästi.

Lähde: KasvaUrheilijaksi.fi | LitM Jarkko Finni & LitM Pasi Mäenpää

SÄÄNNÖLLISYYS

Säännöllisellä liikunnalla on suotuisia vaikutuksia mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Liikunnan puute on yhteydessä huonoon unen laatuun ja päiväaikaiseen väsymykseen. Fyysisesti aktiiviset ihmiset hallitsevat stressin paremmin kuin vähän liikkuvat. Liikunta parantaa mielialaa ja torjuu masennusta.

Liikunnan myönteiset vaikutukset ovat tyypillisesti lyhytaikaisia, päiviä ja viikkoja kestäviä. Liikunnasta ei siksi ole hyötyä ”kuureina” tai muuna satunnaisena toimintana. Terveyden ylläpitämiseksi liikunnan on oltava säännöllisesti toistuvaa, koko ihmisiän yli jatkuva elämäntapa.

Lähde: Terveyskirjasto.fi

Ilman säännöllistä harjoittelua ei myöskään synny tuloksia tai kehitystä. Säännöllisen harjoittelun tulosten dokumentoiminen on motivoivaa, sillä kehityksen huomaa jo lyhyessäkin ajassa.

KUORMITUS

Terveysliikunnan määräksi suositellaan energiakulutusta, jonka määrä on noin 1 000 kilokaloria (4,2 MJ) viikossa. Tämä tarkoittaa noin puolen tunnin kohtuullisesti kuormittavaa liikuntaa (esim. reipasta kävelyä) 5–7 päivänä viikossa tai kuormittavaa liikuntaa (esim. hölkkää) 20–60 minuuttia kolmasti viikossa. Päivittäisen liikunnan voi koota pienemmistä palasista, sillä kolme kertaa 10 minuuttia päivässä näyttää tuottavan terveyden kannalta saman hyödyn kuin kerran 30 minuuttia. Suurin mahdollinen terveysvaikutus saavutetaan varsin kohtuullisella liikunnalla. Sen jälkeen voidaan fyysistä kuntoa edelleen parantaa, mutta terveyshyöty kasvaa enää hitaasti, jos lainkaan.

Eri liikuntamuodoilla on hieman erilaisia vaikutuksia elimistön toimintoihin. Kestävyyslajit (kävely, hölkkä, hiihto, uinti ja pyöräily) kuluttavat energiaa, alentavat verenpainetta ja veren kolesterolia ja parantavat sokerinsietoa. Voima- ja kuntosaliharjoittelu vahvistaa erityisesti luustoa ja tehostaa sokeriaineenvaihduntaa. Voimistelu, pallopelit ja aerobic vahvistavat luustoa ja parantavat tasapainoa. Erot ovat kuitenkin suhteellisen pieniä ja useimpien liikuntamuotojen avulla on helppo saavuttaa riittävä terveyskunto. Tärkeintä on valita sellainen liikuntamuoto, josta itse pitää. Silloin liikunnasta tulee nautinto, positiivinen riippuvuus, jota ilman ei enää voi olla.

Kovatehoisen intervalliharjoittelun eli HIIT-menetelmän (high-intensity interval training) vaikutuksia kuntoon ja terveyteen tutkitaan tällä hetkellä ympäri maailmaa. Se parantaa fyysistä kuntoa, mutta siitä saattaa olla hyötyä myös kuntoutuksessa ja sairauksien hoidossa (sydänpotilaat, tyypin 2 diabetes). Menetelmä ei sovi aloittelijoille. Vähän liikuntaa harrastaneiden ja potilaiden tulee aina keskustella liikuntafysiologin tai lääkärinsä kanssa ennen kuin ryhtyy käyttämään menetelmää.

Lähde: Terveyskirjasto.fi

MALTILLISUUS

Kuten kaikkiin tehokkaisiin lääkkeisiin, voi myös liikuntaan liittyä haittoja, ”sivuvaikutuksia”. Liikuntatapaturmat ovat suurin tapaturmaluokka Suomessa. Liian rasittava liikunta voi vaurioittaa kudoksia ja aiheuttaa viikkoja ja kuukausia kestävän ylikuormitusoireiston ja joskus, onneksi hyvin harvoin, jopa äkkikuoleman. Siksi liikunnan kuormittavuutta tulee lisätä asteittain ja ”yliannostusta” välttäen. Seniorikansalaisten ja ihmisten, joilla on huono peruskunto, kannattaa laatia yhdessä lääkärinsä kanssa terveysliikuntaohjelma, jotta hyödyt olisivat mahdollisimman suuria ja riskit vastaavasti pieniä.

Lähde: Terveyskirjasto.fi

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAMME

Verkkokaupastamme voit ostaa suoraan tuotteet palautumiseen, kuntoutumiseen ja harjoitteluun.

Siirry verkkokauppaan